Куп’янська міська рада формує новий список присяжних

На підставі звернення Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області, відповідно до вимог статті 60 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Куп'янською міською радою Харківської області буде сформований та затверджений новий список присяжних у кількості не менше 13 осіб для Куп'янського міськрайонного суду Харківської області

573

Згідно з вимогами Закону присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку, постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція Куп'янського міськрайонного суду і надав згоду бути присяжним.

Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується винагорода. За  присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

Особам, що відповідають вказаним критеріям та бажають бути включеними до списку присяжних для Куп'янського міськрайонного суду Харківської області, в термін до 13.08.2016 року пропонується звернутись до виконавчого комітету Куп'янської міської ради (кабінет № 51) та надати відповідну згоду.

Читати оригінал

Comments: